Artists Anonymous je inicijativa pokrenuta 2017. godine od strane Univerziteta Metropolitan sa velikim snovima i ciljevima.