Među afirmisanim izlagačima lokalnih brendova koji su dobili poziv da budu deo Beogradskog Marketa-design marketa i kreativnog događaja – „nastupaće“ i Artists Anonymous.